About Us

Ken Chia

Founder

Senior Designer

Mia Leong

Designer

Ken Chia

Founder

Senior Designer